Nieuws

De wereld van CBZ staat niet stil. We haken in op actuele gebeurtenissen in de markt, delen onze visie op zaken en creëren nieuwe diensten en producten. Hieronder brengen we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen:

15 maart 2017

Wanneer ben jij weer terug in de les?

Met bovenstaande insteek was CBZ Verzuimservice vertegenwoordigd op de infomarkt op de dag van de zorgcoördinator. Thema van deze dag was dat steeds meer de regie […]
14 maart 2017

De vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet

Het lijkt nog ver weg maar 1 juli 2017 zal de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet in werking treden. Met de aanpassing van de huidige Arbeidsomstandighedenwet wil de overheid […]
22 november 2016

Privacyregels aangescherpt

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft in april 2016 aangepaste beleidsregels gepubliceerd voor de verwerking van gegevens over de gezondheid van de zieke medewerker. Waarom is dit […]
22 november 2016

Absentiemanager privacy proof

Bron: Cymax (website absentiemanager) Cymax, de leverancier van de online verzuimapplicatie Absentiemanager, heeft recent een aantal  wijzigingen doorgevoerd om optimaal te voldoen aan de privacywetgeving. Dit […]
15 september 2016

Huisbezoek bij studenten

Rob van der Heiden aan het woord “Voorafgaand aan mijn indiensttreding bij CBZ in 2005 heb ik o.a. 11 jaar bij ArboNed in de buitendienst gewerkt […]
7 september 2016

Telefonische dienstverlening

CBZ levert maatwerk in telefonische dienstverlening om uitval onder studenten te voorkomen. Wij ondersteunen scholen en gemeenten om snel in contact te komen met (verzuimende) studenten […]
7 september 2016

Hoe houdt u ze bij de les?

Hoe houdt u ze bij de les? Met deze vraag spreken wij partijen aan die betrokken zijn bij VSV. Verzuim is immers een belangrijke voorspeller van […]
7 september 2016

Nieuwe Arbowet: preventie staat voorop

Nieuwe Arbowet: preventie staat voorop BRON: ARBO- online Minister Asscher heeft onlangs zijn aanbiedingsbrief met nota’s naar de Tweede Kamer gestuurd ten behoeve van de nieuwe […]
24 augustus 2016

Annemijn Onink slaagt als Casemanager regie op verzuim

Annemijn, casemanager bij CBZ Verzuimservice, heeft haar opleiding tot Casemanager regie op verzuim (Crov®) succesvol afgerond! De rol van de Casemanager regie op verzuim is onder andere die van […]
23 augustus 2016

Verzuimrapporteur aan het woord: Gert Stok

Gert Stok, verzuimrapporteur regio Rijnmond “Na 30 jaar vind ik het werk als verzuimrapporteur nog steeds uitdagend en doe ik het nog steeds met veel plezier. […]
3 augustus 2016

Verzuimrapporteur word je niet zomaar!

Verzuimrapporteur word je niet zomaar! CBZ beschikt over een enthousiast team professionele en doortastende verzuimrapporteurs die allen in loondienst werkzaam zijn. Zij verrichten jaarlijks duizenden bezoeken, […]
3 augustus 2016

Wanneer een ziekmelding vraagt om een verzuimbezoek

Deze ziekmelding vraagt om een verzuimbezoek! Herkent u het geïrriteerde gevoel dat soms ontstaat wanneer een medewerker zich ’s ochtends vroeg ziek meldt? De melding komt […]