Hoe kunnen wij u van dienst zijn rondom schoolverzuim?

Voortijdig schoolverlaten is een groot maatschappelijk probleem. Verzuimgedrag blijft een belangrijke voorbode voor vroegtijdig school verlaten. Ook de overheid ziet het gevaar van vroegtijdig schoolverlaten en wil dat scholen dit aanpakken. In 2021 mogen maximaal 20.000 leerlingen per jaar uitvallen zonder startkwalificatie.

Kortom: het is als school belangrijk om het verzuim van studenten aan te pakken. Maar hoe doet u dat? Hoe houdt u leerlingen op een positieve manier ‘bij de les’? Hoe pakt u verzuim in uw onderwijsinstelling aan? En hoe kunt u samen met CBZ verzuim van scholieren voorkomen, verkorten en terugdringen?

Professioneel inzicht in de redenen
van schoolverzuim?

Landelijke dienstverlening

Als onafhankelijke organisatie werken wij sinds 2007 effectief samen met diverse ROC’s en gemeenten in Nederland. Met onze landelijke dienstverlening gaan we de uitval van studenten die onder de leerplichtwet, de kwalificatieplicht of de RMC-wet vallen tegen. Dat doen we onder andere met verzuimbezoeken, die vaak dezelfde dag nog plaatsvinden.

Trainingen

Naast verzuimbezoeken geven wij ook trainingen en gastlessen om verzuim onder de aandacht te brengen en te voorkomen.

Werkt u samen met CBZ dan kunt u rekenen op:

  • Concrete afspraken met de student gericht op het hervatten van de les (of hervatten van contact met school) en nog dezelfde dag een verslag van het verzuimbezoek met de bevindingen en de gemaakte afspraken
  • Inzicht in de oorzaak en de duur van het verzuim
  • Een overzicht van eventuele vervolgacties die u als school kunt nemen
  • Een verandering in de ‘mindset’ van studenten: verzuimen hoort er niet bij.

Lees hier meer over verzuimbezoeken, wet- en regelgeving en waarom u juist voor CBZ moet kiezen.

Onze producten

Vorm: Gastles
Doelgroep: Eerstejaars studenten en studenten van opleidingen met een hoge verzuimfrequentie
Tijdsindicatie: 1 (les)uur

Zonder startkwalificatie (diploma) ben je als jongere een stuk minder goed op je toekomst voorbereid. Verzuim is in veel gevallen een voorteken voor schooluitval. Tijdens deze interactieve gastles worden studenten zich bewust van de oorzaken van verzuim, de gevolgen en welke invloed de student heeft op zijn of haar eigen verzuimgedrag.

Vorm: Training
Doelgroep: medewerkers van onderwijsinstellingen (die ziekmeldingen van studenten aannemen of studenten begeleiden bij verzuim).
Tijdsindicatie: 4 uur

Hoe voert u een effectief verzuimgesprek? Welke vragen stelt u wel en welke niet? Waar komt verzuim vandaan en hoe kunt u een telefonische ziekmelding ombuigen naar een effectief eerste verzuimgesprek? Hoe bespreekt u tijdens dit gesprek de mogelijkheden en werkt u samen naar een snelle leshervatting toe? U leert het allemaal tijdens de uitgebreide training ‘een effectief verzuimgesprek’.

Vorm: Presentatie
Doelgroep: alle betrokkenen bij het verzuimbezoek
Tijdsindicatie: 1,5 uur

Deze inhoudelijke presentatie geeft u de benodigde informatie over alle aspecten van het verzuimbezoek: wanneer zet u een verzuimbezoek in? Welke inhoud heeft een verzuimgesprek? Hoe rapporteert CBZ de opgehaalde informatie? En welke vervolgacties zijn er mogelijk voor de opdrachtgever?

CBZ biedt diverse verzuimbezoeken, zoals:

  • Standaardbezoek (maandag t/m vrijdag)
  • Spoedbezoek (aangevraagd vóór 10:30 uur) zelfde dag uitgevoerd
  • Spoedbezoek (aangevraagd tussen 10:30 en 14:00) zelfde dag uitgevoerd
  • Weekendbezoek/feestdagbezoek
  • Speciale wensen (tijdszonebezoek, tijdstipbezoek of verzuimbezoek verder dan 20 km buiten Nederland)

Tijdens een telefonisch gesprek stimuleert onze verzuimconsulent de student om de schoolactiviteiten zo snel mogelijk weer te hervatten. Hierover maakt onze consulent concrete afspraken met de student.

Vorm: Instructie
Doelgroep: gebruikers van CBZelf: de aanvraagapplicatie voor verzuimbezoeken
Tijdsindicatie: 1 uur

Verzuimbezoeken aanvragen bij CBZ doet u eenvoudig zelf via onze eigen portal ‘CBZelf’. Hoe onze applicatie werkt en hoe u alle mogelijkheden van CBZelf zo optimaal mogelijk benut, leert u tijdens deze instructie.

Aanmelden Nieuwsbrief Schoolverzuim