Waarom CBZ?

Vroegtijdige schoolverlating is een groot maatschappelijk probleem. Als school wilt u jongeren goed voorbereiden op de arbeidsmarkt en hun toekomst. CBZ geeft jongeren met behulp van gastlessen inzicht in verzuim, hun gedrag en de gevolgen daarvan. Daarnaast ondersteunen wij u bij een goed, actief en effectief verzuimbeleid.

Bij CBZ stemmen wij onze dienstverlening af op uw wensen. Samen komen we tot een effectief verzuimbeleid dat verzuim verkort, vermindert en zelfs voorkomt. Wilt u kennismaken met ons en onze diensten? Dan staat de koffie voor u klaar! Ons kennismakingsgesprek is gratis en geheel vrijblijvend.

Waarom kiest u voor CBZ?

  • Veel ROC’s in Nederland maken gebruik van onze dienstverlening. Zij weten op deze manier het aantal schoolverzuimers terug te dringen
  • Wij helpen u te voldoen aan de leerplichtwet en de RMC-wet
  • Wij werken op maat en voor een scherp tarief  (ongeacht tijdsduur en reisafstand)
  • Verzuimbezoeken vraagt u eenvoudig 24/7 online aan via CBZelf

Bent u benieuwd wat CBZ voor uw school kan betekenen? Bel onze klantenservice: 0162-318 713

Schoolverzuim is een maatschappelijk probleem

De overheid ziet het gevaar van vroegtijdig schoolverlaten en wil dat scholen dit aanpakken. In 2026 mogen maximaal 18.000 leerlingen per jaar uitvallen zonder startkwalificatie. Dat zijn er ruim 12.000 minder dan in het schooljaar 2021-2022.

 

Scholen zijn vrij om hun eigen aanpak te bepalen. Afspraken leggen ze vast in hun verzuimbeleid. 

Naast scholen zijn er diverse instellingen die scholen bijstaan op het gebied van schoolverzuim en verzuimbegeleiding van jongeren. Gemeenten, JGZ instellingen, openbaar ministerie, stichting HALT en de branchevereniging van leerplichtambtenaren en RMC (Ingrado) bieden verschillende  methodische aanpakken en projecten aan. Zo zijn het M@ZL project, het MAS project en andere projecten via HALT ontstaan.

 

Als onafhankelijke organisatie werkt CBZ sinds 2007 effectief samen met diverse ROC’s en gemeenten in Nederland. Met onze landelijke dienstverlening gaan we de uitval van studenten tegen. Dat doet CBZ onder andere door het verrichten van verzuimbezoeken bij jongeren thuis en de inzet van gastlessen en trainingen. Diverse scholen kiezen voor een samenwerking met CBZ in combinatie met een andere vorm van verzuimbegeleiding.