Wetgeving rondom schoolverzuim

In Nederland gelden wetten die regelen welke verantwoordelijkheden leerlingen en scholen hebben om de privacy te beschermen, om veilige en gezonde leeromgeving te creëren en verzuim te voorkomen en te beperken.

Wij hebben onze diensten afgestemd op de actuele wet- en regelgeving, waardoor u kunt rekenen op een stevige basis voor een goede samenwerking.

Leerplichtwet

In Nederland heeft elk kind het geluk dat hij of zij naar school mag. Om ervoor te zorgen dat elk kind van vijf jaar tot en met het schooljaar waarin hij of zij 16 jaar wordt onderwijs krijgt, is de leerplichtwet ingesteld.

Kwalificatieleerplicht

Voor jongeren die nog geen 18 jaar zijn en geen startkwalificatie hebben (diploma van een havo-, vwo- of mbo2, 3 of 4 opleiding) geldt de kwalificatieleerplicht.

Verschijnt een leerling die onder de leerplicht- of kwalificatiewet valt niet op school? Dan maakt de school een melding bij de gemeente. De leerplichtambtenaar houdt toezicht op dit verzuim. Ouders/verzorgers en leerlingen vanaf 12 jaar zijn verantwoordelijk voor het naar school gaan.

RMC-wet

In aanvulling op de leerplichtwet is er de RMC-wet (Regionale Meld- en Coördinatie). Deze wet regelt de registratie van niet-leerplichtigen tot 23 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald. Deze wet heeft tot doel om het aantal jongeren dat uitvalt of uit dreigt te vallen in beeld te brengen én te houden. Trajectbegeleiding leidt deze voortijdige schoolverlaters weer naar het onderwijs. Zo kunnen zij alsnog hun startkwalificatie behalen en zijn zij beter voorbereid op hun toekomst.

Meer weten over diverse wetten rondom schoolplicht?
Wij vertellen het u graag!