Hoe houdt u ze bij de les?

Ziekte overkomt je, maar verzuim is een keuze. Verzuim is een belangrijke voorspeller voor schooluitval en een serieus, maatschappelijk probleem. Tijdens een beroepsopleiding word je als leerling voorbereid op de praktijk. Aanwezigheid op je werk/school en het bespreken van verzuimgedrag is daar een onderdeel van. Als school kunt u hier bewust op sturen: maak de juiste keuze en ga met elkaar in gesprek.

Professioneel inzicht in de redenen van schoolverzuim?

Jepser-22

Hoe rapporteren wij?

Dankzij onze jarenlange ervaring met verzuimbezoeken en onze intensieve samenwerking met ROC’s in heel Nederland weten wij hoe je verzuim op scholen effectief aanpakt. Onze inzetbaarheidscoaches hebben oog voor de student en onderzoeken de situatie. In ieder gesprek komen een aantal vaste onderwerpen aan bod. Deze onderwerpen geven student, ouders, de inzetbaarheidscoach en u als schoolleiding inzicht in de verzuimsituatie. Wat is er aan de hand? Hoe komt dit? En hoe krijgen we de student zo snel mogelijk weer terug in de klas? Onze medewerker maakt duidelijke afspraken met de student en koppelt deze in een helder overzicht aan u terug. In deze rapportage staat onder andere hoe en wanneer de scholier weer terugkeert op school. Ook adviseert de inzetbaarheidscoach u over mogelijke vervolgstappen.

Gastlessen

CBZ geeft gastlessen op ROC’s om eerstejaars studenten zo vroeg mogelijk bekend te maken met de regels en wetten rondom verzuim, de visie, hulp en regels vanuit school en natuurlijk hun eigen gedrag en bijbehorende consequenties.

Effectieve aanpak verzuim

Naast gastlessen en trainingen rondom preventie zetten ROC’s CBZ in om ongewenst verzuim (ziek en/of ongeoorloofd) aan te pakken. CBZ komt in contact met leerlingen die voor de school tijdens hun verzuim vaak onbereikbaar zijn en waar men zich zorgen over maakt. Ook ouders worden geconfronteerd met het verzuimgedrag van hun zoon of dochter.

Het verzuimbezoek

Tijdens een verzuimbezoek gaat de inzetbaarheidscoach onaangekondigd bij een student thuis op bezoek. De inzetbaarheidscoach gaat het gesprek aan met de student, eventueel in aanwezigheid van de ouders. Hierbij probeert hij of zij een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de situatie: de reden van het verzuim, de duur en de mogelijke oplossingen. Hoe kunnen we het verzuim zo beperkt mogelijk houden? De coach stimuleert de leerling om zo snel mogelijk weer in de klas aanwezig te zijn. Is er sprake van geoorloofd verzuim? Ook dan richten we ons met concrete afspraken op de terugkeer in de klas.

Hoe regelt u snel een verzuimbezoek?

Iedere ROC in Nederland kan 24/7 op een snelle en veilige manier een verzuimbezoek aanvragen via ons eigen portal: CBZelf. Het bezoek kan vaak nog dezelfde dag uitgevoerd worden.
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, gaan wij graag met u in gesprek over uw wensen. Samen bespreken we de gang van zaken rondom de aanvraagprocedure, de wijze van terugkoppeling, de communicatie met leerlingen en ouders, de tarieven en de rapportages over de inzet van o.a. verzuimbezoeken.

Vervolgens draaien we een pilot op uw (ROC)locatie en testen we de samenwerking conform de gemaakte afspraken. Tevreden? Dan rollen wij het concept uit in uw gehele organisatie.

CBZ helpt veel ROC’s in Nederland met hun verzuimbeleid. Meer weten? Bel met onze klantenservice: 0162-318 713