Waarom CBZ?

Gezond en gemotiveerd personeel werkt harder, toont meer kwaliteit en levert meer winst op. Met ongemotiveerd en verzuimend personeel bereikt u juist het tegenovergestelde. Schakel daarom CBZ in en ga voor een goed, actief en effectief verzuimbeleid.

Bij CBZ stemmen wij onze dienstverlening af op uw wensen. Samen komen we tot een effectief verzuimbeleid dat verzuim verkort, vermindert en zelfs voorkomt. Wilt u kennismaken met ons en onze diensten? Dan staat de koffie voor u klaar! Ons kennismakingsgesprek is gratis en geheel vrijblijvend.

Jarenlange ervaring

Al bijna 30 jaar is CBZ dé specialist op het gebied van verzuimbeleid, verzuimpreventie en verzuimbezoeken. Wij zijn dan ook marktleider in onze sector. Dankzij onze landelijke dekking, doeltreffende werkwijze en flexibele service kunnen wij u vaak nog dezelfde dag van dienst zijn. Onze inzetbaarheidscoaches zijn allemaal in dienst bij CBZ en beschikken over jarenlange ervaring.

Gedragsmatige visie op verzuim

CBZ werkt vanuit de gedragsmatige visie op verzuim. Dat houdt in dat niet de klacht of ziekte ter discussie staat, maar het keuzegedrag om te verzuimen. Dit vormt ook de insteek van al onze gesprekken, trainingen en bezoeken.

Wat levert een samenwerking met CBZ u nog meer op?

  • Duidelijke regels voor uw personeel op gebied van verzuim
  • Snelle interventie bij verzuim
  • Eenvoudig zaken regelen via ons gebruiksvriendelijk digitaal systeem: CBzelf

Bent u benieuwd wat CBZ voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op met onze klantenservice: 0162-318 713

Wat zijn de negatieve gevolgen van verzuim?

Verzuim heeft verschillende negatieve gevolgen, voor zowel de werkgever als de werknemer. Voor de werkgever spelen hoge kosten een rol. Één dag verzuim kost gemiddeld 250,- euro, hieronder valt het loon wat doorbetaald moet worden, de kosten van verzuimbegeleiding en de kosten om vervangend personeel te betalen. Al het geregel rondom verzuim, denk bijvoorbeeld aan de Wet Verbetering Poortwachter, kost veel tijd. En tijd is geld. Om het stijgen van de premies van verzuimverzekering en werknemersverzekeringen nog maar niet te noemen.
Daarnaast blijft er veel werk liggen, wat voor de andere werknemers de druk verhoogt waardoor de kwaliteit van werken achteruit kan gaan. Ook kan er kan een verzuimcultuur ontstaan, andere medewerkers kunnen sneller geneigd zijn om zich ook ziek te melden bij bepaalde klachten, want ‘als jij met die klachten niet komt werken, dan meld ik me voortaan ook ziek’. 

Negatieve gevolgen van verzuim voor de werknemer

Voor de werknemer zijn er ook negatieve gevolgen. Kortdurend verzuim kan leiden tot langdurig verzuim, vooral wanneer de begeleiding tijdens de verzuimperiode niet goed is. Ook kan hierdoor kan de re-integratie stagneren.
Bij langdurig verzuim is het moeilijk om weer terug te komen in het arbeidsproces. Hoe langer de werknemer thuis zit, hoe hoger de hervattingsdrempel wordt. Maar wanneer je niet meer naar je werk gaat, vervalt het werkritme en structuur. Ook zie je geen collega’s meer, veel sociale contacten vervallen. Er kan een gevoel van eenzaamheid en/of onbegrip ontstaan. De werknemer krijgt zo nog minder motivatie om te participeren in de maatschappij. 

Daarbovenop heeft verzuim ook financiële gevolgen voor de werknemer. De loondoorbetaling bij ziekte en of (aanvullende) uitkering, is namelijk vaak lager dan het normale loon.

 

Zijn er positieve gevolgen van verzuim?

Op het eerste gezicht zijn er weinig voordelen van verzuim te benoemen. Toch zijn er wel voordelen. Verzuim geeft tijd en ruimte voor herstel in geval van ziekte. 

Bij een arbeidsconflict kan een “time-out” afstand en rust creëren, waarna beide partijen beter in staat zijn om met elkaar in gesprek te gaan en het probleem op te lossen.

Als je rekening houdt met een percentage onvermijdelijk verzuim van zo’n 3 tot 4%, kan de organisatie zich daarop voorbereiden. 

Hoe een klein bedrijf versus een groot bedrijf moet handelen bij verzuim

De WVP (Wet Verbetering Poortwachter) stelt voor ieder bedrijf dezelfde eisen, alle bedrijven moeten op dezelfde manier handelen. UWV handelt ook voor ieder bedrijf hetzelfde. Toch zien we vaak dat grote bedrijven meer kennis hebben van verzuim, omdat ze hiervoor vaak iemand in dienst hebben. Kleinere bedrijven kampen vaak met minder kennis, omdat ze meestal geen gediplomeerde verzuimmedewerker in dienst hebben. 

Grotere bedrijven hebben vaak ook meer financiële middelen om in te zetten op duurzame inzetbaarheid. Ook zien we dat grotere bedrijven vaak meer mogelijkheden hebben bij het aanbieden van ander of aangepast werk (spoor 1) in de eigen vestiging of op een andere vestiging of afdeling.

De impact van verzuim

De impact van verzuim bij een klein bedrijf is groter dan bij groot bedrijf, op zowel financieel als operationeel gebied, maar ook met betrekking tot de bedrijfscultuur. Bij een klein bedrijf drukken de kosten van het verzuim van één medewerker meer op het resultaat dan bij een groot bedrijf. Daarnaast zijn er minder “handjes” die het werk over kunnen nemen. Als er sprake is van ongeoorloofd verzuim van één medewerker, heeft dat uiteraard ook een grotere invloed op de werksfeer dan bij een groot bedrijf.