Hoe regelt u snel een verzuimbezoek?

Via onze eigen portal ‘CBZelf’ kunt u op een veilige en snelle manier 24/7 verzuimbezoeken aanvragen. Binnen enkele minuten maakt u hier een bedrijfsprofiel met basisgegevens en werkafspraken aan. Daarna kunt u eenvoudig uw aanvragen zelf indienen. Heeft u speciale wensen (zoals een tijdzone- of tijdstipbezoek of een verzuimbezoek verder dan 20 kilometer buiten Nederland) dan kunt u direct contact opnemen met onze klantenservice.

Professioneel inzicht in de redenen van arbeidsverzuim?

Jepser-1

Hoe rapporteren wij?

Verzuim ontstaat meestal niet zomaar. Daarom hebben onze inzetbaarheidscoaches oog voor de mens en zijn zij gericht op de motivatie en keuzes van de werknemer. De inzetbaarheidscoach bespreekt in ieder gesprek een aantal vaste onderwerpen. Deze onderwerpen geven inzicht in de verzuimsituatie én in het verzuimgedrag. Ieder gesprek sluit onze coach af met concrete afspraken over het hervatten van de werkzaamheden.

Rapportage

In onze rapportage, die u dezelfde dag nog ontvangt, staat helder omschreven hoe en wanneer de verzuimer weer aan het werk gaat. In 75% van de gevallen maken we een afspraak tot werkhervatting zonder tussenkomst van een bedrijfsarts. Is er op korte termijn geen hervatting van het werk mogelijk? Dan geeft onze inzetbaarheidscoach u advies over de vervolgstappen.

Volgens de wet

Onze rapportages zijn afgestemd op de eisen van de AVG en de Wet Verbetering Poortwachter.

Telefonische terugkoppeling

Maakt u zich zorgen over de verzuimsituatie, bestaat er onduidelijkheid of moet er diezelfde dag nog een vervolgactie ondernomen worden? Vraag dan om een telefonische terugkoppeling direct na het bezoek. Onze inzetbaarheidscoach probeert dan twee keer de door u aangegeven contactpersoon telefonisch te bereiken. U kunt dit verzoek aankruisen op ons digitale aanvraagformulier. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

Ontdek de werkwijze van CBZ

Kort frequent verzuim

Wanneer een werknemer vaker voor een korte tijd ziek is noemen we dat kort frequent verzuim. Hierbij is het belangrijk dat er achterhaald wordt wat de oorzaak is, zodat dit besproken kan worden en er naar een oplossing gezocht kan worden of hier afspraken over gemaakt kunnen worden. Kort frequent verzuim gaat namelijk vaak vooraf aan langdurig verzuim. 

Verzuimdrempel

De verzuimdrempel geeft aan hoeveel moeite het kost om te verzuimen. Bij een hoge verzuimdrempel kost het veel moeite om je ziek te melden. Bij een lage verzuimdrempel is het makkelijk om je ziek te melden.

Voor iedereen ligt het moment om je ziek te melden ergens anders. Iedere werknemer of student heeft zijn eigen drempelwaarde die bepaalt of en wanneer hij/ zij zich ziek meldt. Naast karakter, omgevingsfactoren en persoonlijkheid speelt ook de mate van verzuimgelegenheid een rol (welke regels zijn er rondom ziekteverzuim) en de behoefte aan verzuim. Als iemand bijvoorbeeld veel werkgeluk ervaart, zal hij minder snel de keuze maken om te verzuimen.

Lage verzuimdrempel

Bij een lage verzuimdrempel geeft de werkgever of leidinggevende vaak te veel ruimte voor verzuim, medewerkers maken hier gebruik of zelfs misbruik van. Het verantwoordelijk maken van de leidinggevende om de drempel te verhogen, helpt verzuim te voorkomen. Een duidelijk verzuimprotocol maar ook het houden van contact en het nadenken over taken en werkzaamheden die nog wel gedaan kunnen worden, zijn drempelverhogend. Werknemers moeten geactiveerd worden in het denken in mogelijkheden en moeten beseffen dat ze een inspanningsverplichting hebben om te werken naar mogelijkheden. Een dikke knie kan pijnlijk en onhandig zijn, maar dat wil niet zeggen dat je niet kan werken. Is het niet in eigen werk, dan wel in aan aangepast of vervangend werk. 

Hoge verzuimdrempel

Sommige mensen hebben juist een te hoge verzuimdrempel. Die komen koste wat het kost naar het werk. Deze mensen zouden er goed aan doen juist wel eens thuis te blijven. Men noemt dit roze verzuim. Bij dit type verzuim lijdt de productiviteit onder de loyaliteit van de werknemer. De werknemer komt toch naar werk om arbeid te verrichten terwijl hij of zij daar door ziekte of klachten eigenlijk niet toe in staat is.