Hoe regelt u snel een verzuimbezoek?

Via onze eigen portal ‘CBZelf’ kunt u op een veilige en snelle manier 24/7 verzuimbezoeken aanvragen. Binnen enkele minuten maakt u hier een bedrijfsprofiel met basisgegevens en werkafspraken aan. Daarna kunt u eenvoudig uw aanvragen zelf indienen. Heeft u speciale wensen (zoals een tijdzone- of tijdstipbezoek of een verzuimbezoek verder dan 20 kilometer buiten Nederland) dan kunt u direct contact opnemen met onze klantenservice.

Professioneel inzicht in de redenen van arbeidsverzuim?

Jepser-1

Hoe rapporteren wij?

Verzuim ontstaat meestal niet zomaar. Daarom hebben onze verzuimrapporteurs oog voor de mens en zijn zij gericht op de motivatie en keuzes van de werknemer. De rapporteur bespreekt in ieder gesprek een aantal vaste onderwerpen. Deze onderwerpen geven inzicht in de verzuimsituatie én in het verzuimgedrag. Ieder gesprek sluit onze rapporteur af met concrete afspraken over het hervatten van de werkzaamheden.

Rapportage

In onze rapportage, die u dezelfde dag nog ontvangt, staat helder omschreven hoe en wanneer de verzuimer weer aan het werk gaat. In 75% van de gevallen maken we een afspraak tot werkhervatting zonder tussenkomst van een bedrijfsarts. Is er op korte termijn geen hervatting van het werk mogelijk? Dan geeft onze rapporteur u advies over de vervolgstappen.

Volgens de wet

Onze rapportages zijn afgestemd op de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet Verbetering Poortwachter.

Telefonische terugkoppeling

Maakt u zich zorgen over de verzuimsituatie, bestaat er onduidelijkheid of moet er diezelfde dag nog een vervolgactie ondernomen worden? Vraag dan om een telefonische terugkoppeling direct na het bezoek. Onze verzuimrapporteur probeert dan twee keer de door u aangegeven contactpersoon telefonisch te bereiken. U kunt dit verzoek aankruisen op ons digitale aanvraagformulier. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

Ontdek de werkwijze van CBZ

Slide