Keuring groot rijbewijs: verlengen of aanvragen? 

Uw rijbewijs is geldig tot de datum die op uw rijbewijs staat vermeld. U mag niet rijden met een verlopen rijbewijs. Wanneer u zonder geldig rijbewijs wordt aangehouden, kunt u hiervoor een boete krijgen. Zorg er dus voor dat u ruim op tijd uw rijbewijs verlengt. Wanneer het rijbewijs is beschadigd of wanneer er een nieuwe categorie aan moet worden toegevoegd, vraagt u een nieuw rijbewijs aan. Voor deze aanvraag hoeft u meestal niet gekeurd te worden. Een medische keuring voor het rijbewijs is verplicht voor mensen van 75 jaar en ouder maar ook voor bestuurders van grote voertuigen zoals een bus of een vrachtwagen (Rijbewijs C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 of D1E). 

Jepser-keuringen
Laden...

Hoe maak ik een afspraak voor de keuring voor mijn groot rijbewijs?

U vraagt een gezondheidsverklaring aan bij het CBR. Nadat u de vragenlijst hebt ingevuld ontvangt u van het CBR een brief met uitleg en een (leeg) keuringsverslag met een ZD-code. Nu heeft u alle gegevens om een afspraak te maken voor de keuring.

Maak een afspraak via onze keuringsagenda of bel 0162-318 713.

Kom op tijd voor de keuring. De keuring bestaat uit het doornemen van het keuringsformulier, een bloeddrukmeting, urineonderzoek, ogentest met en zonder bril (of contactlenzen) en er wordt gekeken hoe u zich beweegt.

Voor de keuring brengt u mee:

  • Uw huidige rijbewijs.
  • De keuringsformulieren van het CBR met ZD-code en eventuele aanvullende formulieren met betrekking tot uw medische voorgeschiedenis.
  • Een potje ochtendurine.
  • Een actueel overzicht van uw medicatie.
  • Uw bril of contactlenzen. Let op, bij contactlenzen wordt ook om de sterkte gevraagd.

Na de keuring stuurt CBZ het ingevulde keuringsverslag digitaal naar het CBR. Een medisch adviseur van het CBR interpreteert en beoordeelt het keuringsverslag en beslist over uw rijgeschiktheid. Als het nodig is zal het CBR u doorverwijzen voor een rijtest. In een enkel geval is aanvullende informatie van een medisch specialist noodzakelijk en zal u hierover bericht ontvangen. De keuringsarts kan geen beoordeling geven over uw rijgeschiktheid.

Wat moet ik meenemen naar de keuring? 

Wanneer u naar de keuring komt brengt u het volgende mee:

  • Uw huidige rijbewijs.
  • De keuringsformulieren van het CBR met ZD-code(s) en eventuele aanvullende formulieren met betrekking tot uw medische voorgeschiedenis.
  • Een potje ochtendurine.
  • Een actueel overzicht van uw medicatie.
  • Uw bril of contactlenzen. Let op, bij contactlenzen wordt ook om de sterkte gevraagd.

Hoe verloopt de medische keuring voor mijn groot rijbewijs?

Bij een medische keuring voor een groot rijbewijs wordt er niet alleen naar uw lichamelijke gesteldheid gekeken, maar ook naar uw psychische gezondheid. De keuring bestaat uit een vragenlijst, een fysiek onderzoek en er wordt gekeken naar hoe u zich beweegt. De fysieke keuring bestaat o.a. uit een bloeddrukmeting, urineonderzoek en ogentest met en zonder bril of contactlenzen. 

Hoe lang is de rijgeschiktheidsverklaring voor een groot rijbewijs geldig?

Om te mogen rijden in een auto of vrachtwagen moet u lichamelijk en geestelijk gezond zijn. Voor het groot rijbewijs moet u periodiek medisch gekeurd worden door een bedrijfsarts of arboarts. U ontvangt een Verklaring van Geschiktheid als het CBR, op basis van de Gezondheidsverklaring, de keuring en eventueel een medisch rapport van de specialist, oordeelt dat u voldoende gezond bent om aan het verkeer deel te nemen. Deze verklaring is 5 jaar geldig, tenzij eerder een verandering in uw gezondheid optreedt. Het groot rijbewijs wordt bij rijgeschiktheid voor 5 jaar verlengd.

Wat moet ik doen met mijn oude rijbewijs?

Wanneer u uw rijbewijs vernieuwt, mag u het oude rijbewijs niet houden. Deze levert u in bij de gemeente. Om fraude te voorkomen geldt dit voor alle landen binnen de Europese Unie.