Wetgeving bij arbeidsverzuim

In Nederland gelden wetten die regelen welke verantwoordelijkheden mensen en bedrijven hebben om de privacy te beschermen, om veilige en gezonde arbeidsomstandigheden te creëren en verzuim te voorkomen en te beperken.

Wij hebben onze diensten afgestemd op de actuele wet- en regelgeving, waardoor u kunt rekenen op een stevige basis voor een goede samenwerking.

Hoe wij omgaan met de privacy van u en uw medewerkers is geregeld in ons privacyreglement. In onze verwerkersovereenkomst is vastgelegd hoe en welke persoonsgegevens wij voor u verwerken bij de uitvoering van onze diensten.

Arbowet

Werknemers moeten gezond en veilig kunnen werken. Daar zorgt de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) voor. De Arbowet geldt voor alle werkgevers en werknemers in Nederland, dus bijvoorbeeld ook voor flexwerkers, uitzendkrachten, personen met een nul-urencontract en stagiaires.

In 2017 is de Arbowet veranderd. In de vernieuwde Arbowet is de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie nog meer centraal.

Wet verbetering poortwachter

Ziek zijn is zowel voor de werknemer als voor de werkgever vervelend. De overheid wil het aantal werknemers dat langdurig ziek is terugdringen met behulp van de Wet verbetering poortwachter. Snel en effectief ingrijpen maakt het verzuim namelijk korter. Daar weten wij bij CBZ alles van.

De wet verwacht van werkgever en werknemer inspanningen om de zieke werknemer weer zo snel mogelijk aan de slag te krijgen. Tijdens het verzuim moeten er volgens de wet verschillende, verplichte acties ondernomen worden. Komt u deze acties niet na? Dan kan dit leiden tot kostbare sancties.

Participatiewet

Het doel van de participatiewet is om mensen zoveel mogelijk mee te laten doen in de maatschappij. Daarnaast wil de wet mensen zo min mogelijk afhankelijk laten zijn van een uitkering. Het UWV en de gemeenten vervullen hierbij een grote rol.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 geldt in de hele EU dezelfde privacywetgeving. Omdat wij bij het uitvoeren van onze diensten persoonsgegevens voor u verwerken, bent u volgens de AVG verplicht om een “Verwerkersovereenkomst” met CBZ af te sluiten. Deze verwerkersovereenkomst is te vinden in onze webapplicatie CBZelf.

Wat kan CBZ voor u doen?

CBZ helpt u om aan deze en andere wet- en regelgeving (arbowet, participatiewet, maatwerkregeling) te voldoen. Benieuwd hoe wij dit doen? Plan een informerend gesprek met onze salesconsultant Puck Hoendervangers  0162-318 713

Wilt u weten wat wij nog meer voor u
kunnen betekenen rondom arbeidsverzuim?