| Disclaimer

 

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 

Privacyverklaring
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, dan wel een verzuimbezoek te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt .
Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

 

 

CBZ Verzuimbezoeken B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op
pijldeze website;
pijlde aan deze website gelinkte websites.

 

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

 

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrecht
Het auteursrecht en intellectuele eigendomsrecht op deze website berusten bij

CBZ Verzuimbezoeken B.V. of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal

beschikbaar hebben gesteld aan CBZ Verzuimbezoeken B.V. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van CBZ Verzuimbezoeken B.V.

Button nieuws/actualiteitButton werken bijButton contactButton route
Werken bijContactRoutebeschrijvingRouteplanner
transparantButton terugtransparantButton print
CBZ aanvraagformulier verzuimbezoektransparent
vraagdirectaan
transparantHometransparant:::transparantSitemaptransparant:::transparantDisclaimer :::transparantButton e-mail CBZtransparant:::transparantTelefoontransparantKlantenservice: (0162) 31 87 13transparant:::transparantCopyright © 2011 CBZ
transparant>CBZ Verzuimservice B.V.transparant